Geschiedenis

Geschiedenis

19de eeuw

01-01-1826

Johannes Petrus Gunters 20 jaar oud (geboren 11-07-1806) start samen met zijn moeder een handel in schoenmakersgereedschappen en fournituren. Zijn vader Arend Christiaan Gunters was in 1806 bij een ongeval op een bouwwerk omgekomen. Het zaakje werk gevestigd aan de Prinsengracht 46 in Amsterdam. (Nu café het bruine paard.)

01-01-1866

J.P. Gunters jr. 30 jaar oud (geboren 9-07-1835) neemt de zaak van zijn vader over. Het was toen reeds een gevestigde ijzerwaren zaak

15-04-1870

Verhuizing van de zaak van de Prinsengracht 46 naar de Egelantiersgracht 2. In dit jaar wordt de firma Gunters en Santveer opgericht. Voor zover bekend was de heer Hermanus Jacobus Santveer de boekhouder of de accountant van de heer Gunters. Dit is echter voor korte duur omdat dhr. Santveer op 22-07-1874 overlijdt.

01-01-1876

De firma Gunters en Meuser wordt opgericht door J.P. Gunters jr. (40 jaar oud) en C.F.C. Meuser (26 jaar oud). Door deze associatie en door het feit dat de toenmalige uitbreiding van Amsterdam plaatsvond, komt de zaak tot grote bloei.

01-01-1882

Het pand Prinsengracht 108 wordt aangekocht , gesloopt en helemaal opnieuw opgetrokken. Dit is de eerste grote uitbreiding van de firma. In gevel staat de naam , boven de grote openslaande deuren.

01-10-1893

C.F.C. Meuser jr. komt in het bedrijf.

07-08-1897

De oprichter van de firma overlijdt op 91 jarige leeftijd.

20ste eeuw

30-12-1903

G.D. Gunters 29 jaar oud (geboren 11-10-1874) en C.F.C. Meuser jr. 27 jaar oud nemen de zaak van hun vaders over. Meuser jr. wil eigenlijk ingenieur worden, maar hij moet van zijn vader in de zaak. De zaak groeit sterk en er wordt weer aan vergroting van kantoren en magazijnen gedacht. De eerste wereldoorlog ( 1914-1918) brengt in de plannen enige vertraging, totdat de toestand onhoudbaar wordt.

01-01-1910

Om de opslagruimte te vergroten wordt aan het pand Egelantiersgracht 2 een verdieping toegevoegd

01-01-1917

In dit jaar wordt overgegaan tot uitbreiding door het eigen pand en de inmiddels aangekochte belendende panden Egelantiersgracht 4 en 6, een voormalige kapperszaak en een café, te slopen. De eerste steen wordt gelegd door G.D. Gunters jr. de tweede zoon van G.D. Gunters, en een modern nieuw gebouw wordt uit gewapend beton opgetrokken en stelt de firma in staat aan alle eisen van het toenmalig zakenleven te voldoen.De architecten Wormser en Vorkink – medewerkers van Berlage trekken het pand op in de “Amsterdamse School” stijl.

06-05-1923

De heer G.D. Gunters (48 jaar oud) sterft plotseling aan een hartaanval. Het overlijden was voor de familie Gunters zo ingrijpend dat mevrouw Gunters een jaar later ook overlijdt. De leiding komt uitsluitend op de schouders van C.F.C. Meuser terecht.

01-01-1925

De firma wordt omgezet in een naamloze vennootschap.

03-07-1926

Het honderd jarig bestaan wordt gevierd met een receptie in Hotel Americain te Amsterdam.
De oudste zoon van de overleden G.D. Gunters, Jan.W. Gunters, heeft inmiddels zijn opleiding gehad o.a. in Gevelsberg en Hagen en komt in de zaak.

01-01-1930

J.W. Gunters wordt ernstig ziek en besluit, nadat hij beter geworden is niet meer terug te gaan in de zaak, en gaat piano studeren aan het conservatorium.
In de crisisjaren vergaat het de zaak niet goed en er worden behoorlijke verliezen geleden. In de notulen van de jaarvergaderingen klinkt ook duidelijk de zorg daar over het opkomende fascisme in Duitsland. Ook in de oorlogsjaren werd er meer verlies geleden dan winst gemaakt. De enige zoon van Meuser, F. Meuser wil geen opvolger van zijn vader worden en daarom zoekt C.F.C. Meuser een compagnon/opvolger. De heer de Bouvries, rechterhand van de Meuser overlijdt.

01-01-1946

Na een uitgebreide sollicitatie ( er waren meer dan 100 sollicitanten) wordt A.G.A. (André) Olthof toen 25 jaar oud, aangenomen als vervanger/opvolger.

01-01-1947

A.G.A. Olthof wordt officieel firmant en er wordt contractueel afgesproken dat hij de zaak van de familie Meuser overneemt als C.F.C. Meuser komt te overlijden.

01-01-1948

Gunters en Meuser treedt kort na de oprichting toe tot de inkoopcombinatie “Necomij” , en is daar tot op heden nog steeds lid van.

07-07-1951

Het 125 jarig bestaan wordt gevierd met een receptie en diner in Hotel Americain.

07-02-1955

De heer C.F.C. Meuser overlijdt op 79 jarige leeftijd en A.G.A. Olthof neemt in een aantal jaren de zaak van de familie Meuser over. Met deze familie is altijd een prettige band blijven bestaan.

01-01-1957

De vanouds gerenommeerde zaak I. van Aalten, Spuistraat 30 wordt overgenomen van de heer Rottinee en in het pand wordt een Technische Afdeling ingericht waar de alleenverkoop van Perles electrische machines en Bergin slijpschijven wordt uitgeoefend. De heer Rottinee blijft nog enige jaren bij Gunters en Meuser werkzaam. Het huismerk “Ivana” komt bij I van A(alten) vandaan. Dit merk wordt door Gunters en Meuser later overgedragen aan Necomij en wordt een succesvol private label in de negentiger jaren.

01-01-1962

Het inmiddels weer tot “firma”teruggekeerde bedrijf wordt weer een naamloze vennootschap.

01-05-1966

De eerste Ivana-catalogus , een gezamenlijke uitgave van de Necomij wordt gepubliceerd.

01-06-1966

Na uitvoerige bestudering van zaken in het buitenland besluit A.G.A. Olfhof tot een grote verbouwing van de winkel en kantoren. De galerij wordt dichtgemaakt en de kantoren verhuizen naar boven. Hierdoor kan de winkel sterk vergroot worden en er komt een supermodern Wolff winkelinrichting, susteem 3000 in. De winkel met bruine donkere toonbank en laatjes wordt hierdoor omgetoverd in een lichte overzichtelijke semi - zelf - bedieningswinkel waarvan de omzet weldra omhoog schiet. De architect van de verbouwing is R. Bomers en de aannemer de firma Schaft. De inzegening wordt gedaan door Pater Jan Olthof (W.P.)

28-08-1966

Officiële opening van de verbouwde zaak met inwijding door pater J. Olthof en aansluitend een grote receptie waar klanten, leveranciers en collega’s worden uitgenodigd.

01-01-1969

De zaak van O.H. Klever en zn. op de koninginneweg 220 wordt overgenomen en H. van Gorp (Hans) wordt filiaal chef.

20-11-1972

Hans Olthof 23 jaar oud (geboren 18-06-1949) komt in de zaak, nadat hij stage heeft gelopen bij Leys in Steenbergen, Perles in Genève, Bergin in Bammental, Service and Supply inc. in Cleveland, Ohio USA.

01-01-1974

De firma Schmidt van de heer F. Huiing op de Da Costakade wordt overgenomen. De zaak wordt gesloten maar 2 medewerkers H. Verhaar en P. Posthuma komen bij ons in dienst.

15-10-1974

De firma “van Dam” in de Schaafstraat 26 wordt overgenomen. In eerste instantie gaan er diverse medewerkers mee over naar onze firma, maar daar blijft alleen dhr. H. de Ruijter als winkelchef van over.

01-01-1975

De Technische Afdeling, die in de Spuistraat zat, wordt gesloten en overgebracht naar de Schaafstraat. Het hele pand Schaafstraat 26 wordt intern opnieuw ingedeeld en in september 1975 wordt de zaak officieel heropend. Ook hier is nu een moderne zelfbedieningswinkelinrichting. Geïnstalleerd (Wolff systeem 4000). De opening gebeurt feestelijk met open-huis-dagen, een feestavond voor de medewerkers met dansen tussen de stellingen en een bezoek van de Necomij collega’s

30-04-1976

Tot en met 02-05-1976 wordt het 150 jarig bestaan groot gevierd in Düsseldorf . Met de trein gaat het voltallig personeel met partners een weekend feestvieren.

01-09-1976

E.J.M. Olthof (Erik, geboren 25-11-1952) komt in dienst van de firma. De eerste tijd gaat hij nog wat kennis opsteken bij diverse fabrieken, zoals Lips, Newman Tonks, Dorma, Weidtmann en Engstfeld. (Wehag). Per 1-01-1977 komt hij boven de zaak wonen, Prinsengracht 108 III.

01-01-1980

J.I.M. Olthof (30 jaar oud) wordt directeur.

01-04-1981

De firma Vulcanus, gevestigd op het Waterlooplein wordt van de heer
S. Weening overgenomen. De heer Weening blijft voor Gunters en Meuser nog 10 jaar als freelancer reizen in het Gooi, op de Veluwe en omstreken.

01-05-1981

Een nieuw filiaal wordt in Almere geopend. De bedrijfsleider wordt dhr. P. van Leerdam die al vele jaren bij de firma werkt. Op het bedrijventerrein markerkant zijn wij het eerste bedrijf in een maanlandschap.

10-10-1983

A.G.A. Olthof overlijdt op 63 jarige leeftijd de zoons J.I.M. Olthof en E.J.M. Olthof  zetten de zaak voort.

01-01-1984

E.J.M. Olthof ( 31 jaar Oud) wordt directeur.

12-04-1986

Het 160-jarig jubileum wordt gevierd in het Golden Tulip Hotel in Epen Zuid-Limburg. Met 2 bussen gaan alle medewerkers met partners een weekend feestvieren.

25-10-1986

Opening filiaal Schinkel, Laboratoriumstraat 9 te Amsterdam (ca. 500 m²). De vestiging Koninginneweg 220 wordt gesloten . De Laboratoriumstraat wordt volgens de nieuwste inzichten ingericht. De bedrijfsleider blijft dhr. H.(Hans) van Gorp.

01-01-1987

Dhr. P. Smit wordt opvolger van de heer P. van Leerdam als bedrijfsleider in Almere

25-01-1988

De koopovereenkomst wordt getekend tussen eigenaressen (juffrouw Weijntjes en mevrouw Hezemans Weijntjes) van de firma Weijntjes, Singel 456 Amsterdam en Gunters en Meuser BV. Weijntjes BV is een meer dan 100 jaar bestaande ijzerwarenzaak, gespecialiseerd in restauratie hang en sluitwerk en messing sierbeslag. Ze leveren in heel Nederland en worden in de branche gezien als de grootste specialist op dit gebied. Er was in de firma Weijntjes geen opvolging voor handen.

01-01-1989

Na een grondige verbouwing wordt de winkel aan het Singel feestelijk heropend.

01-12-1993

1e paal wordt geslagen voor het nieuwe pand in Noord op het gedempte Johan van Hasseltkanaal. 15 Juli 1994 is de oplevering.

01-09-1994

Verhuizing van de Schaafstraat 26 naar de Johan van Hasseltweg 59 met 50 mensen.

04-11-1994

Officiële opening van de nieuwe zaak door dhr. J. Oosterbaan, voorzitter stadsdeelraad Noord. Grondstuk: 2300 m2, Bebouwd : 1700 m2, Aannemer : Slavenburg’s bouwbedrijven Schiedam, Architect: dhr. C. Zorge. Namens de kort daarvoor overleden moeder, mevrouw J.W.J.M. Olthof van Campen, wordt een gevelsteen aangeboden, gemaakt door Hans ’t Mannetje. De voorstelling is een schaaf over het ei. De schaaf symboliseert gereedschap en de oude vestiging in de Schaafstraat. Over het ei, symboliseert de zaak over het IJ, gezien vanuit de stad.

01-10-1996

Het 170-jarig bestaan wordt gevierd in Brugge, België. De heren Olthof treden op als Blues-Brothers en kondigen wat veranderingen aan.

01-01-1997

De 4e Hang- en Sluitwerk catalogus komt uit. Hij is zo dik als een telefoonboek. Gunters en Meuser en Weijntjes komen beiden als een der eersten in de branche op Internet te staan. 3e uitbreiding van de Schinkel, nu met de 1e verdieping (ca. 350 m²) nadat er in 1989 al 200 m² en in 1993 al 400 m² waren bijgekomen. De inkoopcombinatie Necomij bestaat 50 jaar. Er wordt een jubileumboek uitgegeven.

29-04-1998

Verhuizing van kantoren, voorraden en expeditie van Weijntjes Singel naar de Lemelerbergweg 50 in Amsterdam Z.O., waar nu het centrale magazijn en de centrale telefonische verkoop is.

14-10-1998

Officiële opening van showroom en magazijn in Amsterdam Z.O.

01-01-1999

De vijfde catalogus van Weijntjes wordt uitgebracht, oplage 40.000 st.

21ste eeuw


01-01-2000

Kees Willemsen neemt afscheid als bedrijfsleider van Weijntjes. Opvolger is Hans van Gorp, reeds 30 jaar bij Gunters en meuser, werkzaam als bedrijfsleider, eerst van de vestiging Koninginneweg en daarna van de vestiging Schinkel

1999-2000

Zowel de winkel van de Schinkel, als die van Almere krijgen een zeer
grondige facelift. In Almere wordt er een hele verdieping ingebouwd, waarbij er van het systeem “winkel-in het magazijn” wordt afgestapt.
Alle winkels zijn nu opnieuw ingericht. Het assortiment is fors uitgebreid. De hoeveelheid reclame voor Weijntjes in woonbladen wordt verhoogd, naast direct-mail actie.

1-07-2000

Het huurcontract voor de vestiging Gunters en Meuser Arena gaat in. Een nieuw concept van “afhaalvestiging” wordt geïntroduceerd. De vestiging Schinkel gaat 
fungeren als hoofdvestiging voor de Arena, met computergestuurde bevoorrading. De opening vindt plaats in april 2001.

01-01-2001

Met de eigenaar van het pand Singel 456, de erachter liggende Doopsgezinde Gemeente, wordt fors onderhandeld over de huurprijs die uiteindelijk met 60% wordt verhoogd. Het contract wordt met 10 jaar verlengd.

April/mei 2001

175-jarig bestaan Gunters en Meuser BV. Dit wordt uitgebreid gevierd met een ‘reizende open dag’ op alle vijf vestigingen. Gevels versierd met ballonnen, Kop van Jut, Spijkerbar, veel aanbiedingen, modeshow etc. Op sommige vestigingen wordt het zo’n feest dat er boven op de balie wordt gedanst.Het jubileum wordt onderstreept met een prachtig boekje gemaakt door een groepje mensen. Alle oude archieven worden doorgespit op mooi materiaal.

01-06-2001

Het 175-jarige bestaan wordt met alle medewerkers en hun partner gevierd in de Ardennen-België. Een heel weekend feesten met als hoogtepunt de parachutesprong van Ruud Appelboom.

01-01-2002

P.T.M. Olthof (Peter, geboren 23-06-1957) komt de gelederen versterken als directeur. Hij heeft al 20 jaar ervaring in de ijzerwarenbranche bij de fa. Leys.

02-02-2002

Voor het huwelijk van Prins Willem Alexander en Maxima wordt het pand Singel 456 met oranje slingers versierd. De stoet komt ’s middags langs de andere kant van de Singel en vanuit de monsterkamer heb je een prachtig uitzicht.

01-01-2004

De 6e catalogus van Weijntjes wordt uitgebracht, nog dikker, mooier en completer. De website wordt geheel vernieuwd en de web-winkel wordt op een modernere manier ingericht. De verkoop via internet krijgt hierdoor een flinke impuls.

12-09-2004

De tweede afhaalvestiging wordt geopend aan de Basisweg 59c (1125m2) Amsterdam-Westpoort. Niels Engelbregt wordt vestigingsleider.

05-09-2005

De vernieuwde website van Gunters en Meuser gaat in de lucht. Kort daarna gevolg door de webshop.

01-01-2006

De winkel in A’dam Noord wordt volledig nieuw ingericht. We gaan een samenwerking aan met Hilti. Volgens sommigen een verbond met de duivel. Volgens ons een partnership met de top in gereedschappen.


01-11-2006

Na geslaagde onderhandelingen wordt de firma Dirk Stam ijzerhandel uit Mijdrecht evenals Toolrent b.v. overgenomen. Een speciaalzaak die 30 jaar bestaat en waar inmiddels 35 mensen werken.

01-01-2007

Bouw van een nieuw kantoorpand aan de Egelantiersstraat 9, achter ons pand. Ontwerp C.Zorge en uitvoering Slavenburg Bouwbedrijven uit Capelle e/d Ijssel, hetzelfde team als in 1994 voor Noord.Tevens wordt de gehele winkel nieuw ingericht en alle kantoren op de Prinsengracht. Op de eerste verdieping van de Egelantiersgracht komt een directieverdieping met prachtig zicht op de westerkerk. In dec  2007 is de feestelijke heropening

01-01-2008

Westpoort wordt uitgebreid met een volgende 500m2. De zaak wordt opnieuw ingericht met veel shop-in-de shop concepten.Ook in deze vestiging wordt een Hilti shop gevestigd. Het computersysteem HWT wordt ook ingevoerd bij Stam.

01-06-2009

Neemt Hans Olthof afscheid als directeur van de werkmaatschappijen. Hij blijft in de rol van directeur van de Holding en als mede eigenaar betrokken bij het bedrijf. Een prachtige carrière wordt afgesloten met een gouden ere-penning van de, VERTAZ , aangeboden 
door de heer Wim van Blijswijk, directeur eigenaar van enkele Matermate vestigingen , tijdens de klinkende receptie in de Koepelkerk aan het Kattegat. Later wordt dit met een gezamenlijk personeelsfeest nog eens overgedaan in Hoofddorp. Hierbij wordt ook officieel afscheid genomen van Thom Lansdaal, de winkelchef van de Gracht. Hans Olthof gaat op weg naar Rome, te voet, zoals hij eerder naar Santiago de Compostella is gelopen.

01-01-2009

Is ook het jaar dat alle voorraden en de zagen slijperij word overgenomen van Flevotool uit Lelystad. Ron Wolfgram en zijn vrouw besluiten om een punt te zetten achter een lange ijzerwaren-carrière. De activiteiten worden overgeheveld naar Almere.

01-01-2010

Een druk jaar. Slim-4, het geavanceerde voorraadbeheer softwareprogramma van Slimstock wordt ingevoerd, eerst bij GenM, dan bij Weijntjes en dan bij Stam.

19-03-2010

Wordt bij Stam gevierd dat de hele winkel en magazijn zijn gemoderniseerd. Van het oude balieverkoop bedieningssysteem wordt overgeschakeld naar een zelfservice presentatie met bediening. Een revolutie. Alle kleuren worden helder en veel extra licht zorgt voor een prachtige showroom/winkel

22-04-2010

Wordt de verbouwing van Almere gevierd met een Open dag. De zagenslijperij o.l.v. Sytze is actief en de vernieuwde Festool shop en Makita shop worden aan het publiek gepresenteerd.

01-03-2010

wordt de sleutel ontvangen van de nieuwe groothandels-afhaalvestiging Halfweg.
Voortaan zullen we ook de klanten komende van Haarlem, Zandvoort e.d. goed kunnen bedienen via dit pand, fraai gelegen aan de snelweg. Peter Olthof,zorgt als gebruikelijk voor de indeling en inrichting.

01-03-2010

wordt na lang wachten en overleg met de Welstand in A’dam Noord de bouwvergunning bemachtigd voor het nieuw te bouwen Centraal Magazijn aan de Joh, van Hasseltweg 59. Aannemer is Slavenburg BV uit Capelle aan de IJssel en architect is de heer C. Zorge, hetzelfde bouwteam dat ook in 1994 de vestiging op dit adres heeft gebouwd. Hans Olthof in zijn hoedanigheid als eigenaar, slaat de eerste paal. In de zomer is het gebouw gereed.

Scanning wordt vanaf dit jaar algemeen toegepast in de winkels en magazijnen. Daartoe moesten alle winkel en magazijnetiketten worden veranderd. Door de samenvoeging van alle bestanden met Stam wordt ook een nieuwe artikelnummering ingevoerd, en hels karwei.


Op hetzelfde moment worden de cursussen “Restauratie” samengesteld door de heer Rouwhorst van het Natioanal Restauratie Centrum en “specialisatie hang- en sluitwerk” van het IMKO gegeven op de lokatie Lemelerbergweg 48 in Zuid-Oost. Een ware happening.

01-08-2011

Het centrale magazijn in Noord wordt in gebruik genomen en veel logistieke medewerkers verhuizen naar Noord. De kantoren worden uitgebreid en de winkel Noord uit 1994 wordt grondig verbouwd. De entree verhuist naar het midden en er komt een vrijdragende vloer in de winkel.

01-11-2011

Wordt de nieuwbouw ingewijd met een groot intern feest dat gehouden wordt midden in het magazijn. Daartoe is deze omgebouwd tot een feestzaal door firma Chapman. Het is een memorabel feest, waarvan een klein fotoboekje wordt gemaakt.

01-01-2012

De crisis slaat echt toe en voor het eerst in jaren daalt de omzet. De magazijnen op de Gracht worden herschikt en de kelder wordt als verkoopruimte ingericht. Henk van der Horst treedt per 1 januari toe tot het Management Team. De huur van Halfweg wordt opgezegd. November 2012 worden een 
aantal onderdelen van Provak Pumerend van der Linden overgenomen en de zaak opnieuw ingericht half dec.2012

01-01-2013

Vestiging Halfweg verhuist naar nieuwe locatie 800 meter verderop richting Rottepolderplein in april.

28-10-2013

wordt een grote personeelsbijeenkomst gehouden in Noord i.v.m een reorganisatie. De grote economische crisis die sinds 2008 Nederland in zijn greep heeft, noodzaakt ons om maatregelen te treffen. Onze klantenkring, de bouw, is het zwaarst getroffen en de gehele ijzerwarenbranche moet 30-40% in omzet inboeten. Ook bij Gunters en Meuser en de zusterbedrijven wordt er streng gekeken naar kosten en opbrengsten.

01-01-2014

Mathieu Andre Roger, zoon van Erik Olthof en Laurence Dubois komt in de firma, na een tweejarige stage bij Raadsma, van Enckevort, S, Belgie en vele fabrieken in binnen en buitenland. (o.a Festool, Dorma. Bal, Ankerslot etc.

01-01-2014

De firma Klarenbeek uit Amstelveen wordt overgenomen. De heer W. Scheelbeek, onze economisch adviseur speelt in de onderhandelingen een belangrijke rol. Op de jaarvergadering van Gema Holding treedt hij af op 78-jarige leeftijd. Dit geldt tevens voor de fiscaal adviseur P.G. Vos. Beiden zijn langdurig aan het bedrijf verbonden geweest en hebben een wezenlijke bijdrage geleverd.

01-01-2014

Op de jaarvergadering wordt beslist om het beleid van automatisering, innovatie en vernieuwing en verandering voort te zetten. Er zal flink worden geïnvesteerd in het Centrale Distributiecentrum met een uitbreiding van de Kardex Pater Noster opslagsystemen, een TMS system voor het vervoer en de logistiek van alle vestigingen van Weijntjes en van Dirk Stam IJzerhandel uit Mijdrecht komen in Noord-DC erbij.

01-01-2014

De Necomij, opgericht in 1948, fuseert met de ZEVIJ. Samen vormen zij nu de grootste inkoopcombinatie in Nederland.

01-01-2014

De aanzet wordt gegeven om de eigen Internet shops uit te breiden. Langzaam kruipen we uit het economisch dal dat 5 jaar heeft geduurd en dat flink heeft huisgehouden onder onze klanten. In de provincie Noord-Holland is 1/3 deel van de aannemers failliet gegaan. Bij Dirk Stam ijzerwaren zijn de vier grootste klanten failliet gegaan en bij Weijntjes is de omzet gehalveerd. Gunters en Meuser BV is de meest stabiele factor, door een goede spreiding van de omzet, door innovatieve oplossingen voor de klanten, door veel investeringen in automatisering en ook door vast ter houden aan de oude waarden, vakkennis, grote voorraden, speciaalzaak, goed opgeleid personeel etc.

De vier handels BV’s worden juridisch gefuseerd in Gunters en Meuser BV. De BV handelt nu onder de handelsnamen Gunters en Meuser, Dirk Stam, Klarenbeek en Weijntjes en heeft 16 vestigingen. Er wordt een nieuwe folder uitgegeven ”kijk eens bij ons binnen”. De fusie moet de gehele structuur eenvoudiger en goedkoper maken, maar voor het zover is…. De centrale vestiging van Weijntjes in Zuid-oost wordt ontmanteld. De logistiek functie wordt verhuisd naar het DC in noord en de verkoopvestiging wordt geïntegreerd op de 1e verdieping van Klarenbeek in Amstelveen. De gehele vestiging in Amstelveen moet daartoe worden verbouwd. In december is het Weijntjes gedeelte klaar. Onder leiding van Kees Willemsen gaat deze vestiging een mooie toekomst tegemoet.

01-01-2015

Alle veranderingen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet moeten nog gaan beklijven. De rust komt terug in de organisatie en de kostenbesparingen uit de afgelopen jaren beginnen hun effect te sorteren. Het Internet beleid krijgt opnieuw gestalte met de hulp van externen.